[spb_row element_name=”Row” wrap_type=”content-width” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”0.5″ bg_video_loop=”yes” parallax_video_height=”window-height” parallax_video_overlay=”none” row_overlay_opacity=”0″ row_col_pos=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block title=”Integritetspolicy DekorReklam AB” animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” el_class=”contact-block” width=”1/1″ el_position=”first last”]

1. Allmänt
Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur DekorReklam i Linköping AB, org. nr 559075–6135, Ottargatan 8, 582 78 Linköping, e-mail: order@dekorreklam.se, (”DekorReklam”, ”DekorReklam AB”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (”GDPR”) General Data Protection Regulation som träder i kraft den 25 maj 2018. Läs mer om GDPR på datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

1.1. Integritetspolicyn gäller då DekorReklam AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, vid event anordnade av DekorReklam AB, serviceärenden och övrig i kontakt med DekorReklam AB, till exempel kontakt via vår hemsida eller våra sociala medier.

1.2. du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den gällande dataskyddsförordningen GDPR.

2. Personuppgiftsansvar
DekorReklam AB är personuppgiftsansvarig för DekorReklam ABs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med GDPR.

2.1. Personuppgiftsbiträde
DekorReklam AB använder Fortnox ABs lösningar för bokföring, orderhantering, fakturering, löner med mera och därför ansvarar Fortnox AB för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna och ser till att lagringen och tillgången till personuppgifterna sker säkert och med integritet i fokus. Läs mer om Fortnox AB och deras säkerhetshantering här: https://www.fortnox.se/om-fortnox/integritet-och-sakerhet/sakerhet/

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1. För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster, delta i våra events eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2. DekorReklam AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du beställer varor eller tjänster utav oss och vi påbörjar en order, när du kontaktar oss för offertförfrågningar, när du fyller i kontaktformulär på vår webbplats eller kontaktar oss via post, e-mail, telefon eller sociala medier.

3.3. För betalning med faktura kan vi via tredjeparts-tjänster använda dina personuppgifter för att göra en kreditupplysning. Vid dessa fall så meddelar vi alltid dig som kund redan vid insamling av uppgifterna att en kreditkontroll kommer att ske och du får godkänna detta eller välja ett annat betalningsalternativ.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1. De personuppgifter som DekorReklam AB samlar in om dig när du i egenskap av kund beställer/köper varor eller tjänster utav oss (oavsett om detta sker via fysiskt besök på vårt företag eller via e-mail/telefon) är:
– Namn och personnummer/organisationsnummer
– Leverans- och fakturaadress
– Telefonnummer
– E-mailadress

4.2. De personuppgifter som DekorReklam AB samlar in om dig när du i egenskap av potentiell kund begär en offert från oss (oavsett om det sker via e-mail, telefon eller via vår hemsida/sociala medier) är:
– Namn
– Adress
– Telefonnummer
– E-mailadress

4.3. De personuppgifter som DekorReklam AB samlar in om dig när du anmäler dig till ett event anordnat av DekorReklam AB och/eller samarbetspartner till DekorReklam AB (till exempel en kurs/utbildning som DekorReklam AB anordnat själva eller håller i åt en samarbetspartner) är:
– Namn
– Telefonnummer
– E-mailadress

4.4. De personuppgifter som DekorReklam AB samlar in om dig när du deltar i en tävling anordnad av DekorReklam AB (oavsett om deltagandet sker fysiskt vid till exempel en mässa/utställning eller om det är en tävling via hemsida/sociala medier) är:
– Namn och eventuellt alias på sociala medier
– Telefonnummer
– E-mailadress

4.5. Om du är en juridisk person kan vi även komma att samla in personuppgifter som rör fysiska personer som representerar den juridiska personen. Till exempel kontaktpersoner, beställare, inköpare eller liknande som representerar statliga eller kommunala instanser, trossamfund, ekonomiska föreningar, aktiebolag, stiftelser med flera.
De uppgifter som DekorReklam AB samlar in om fysiska personer som representerar juridiska personer är:
– Namn
– Jobbtitel/ansvarsområde
– Telefonnummer
– E-mailadress

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1. För dig som beställer/köper varor eller tjänster av DekorReklam AB.
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att:
– Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp av varor/tjänster samt fakturering/betalning.
– Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter, lämna information, sända eventinbjudningar och rikta marknadsföring (per post, e-post, SMS/MMS samt telefon) avseende DekorReklam AB och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.
– Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
– Uppgifterna kan även utgöra underlag för interna marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster. DekorReklam AB lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje parts företag för utförande av ovanstående undersökningar/analyser utan din vetskap och tillåtelse.

5.2. För dig som begär offert av DekorReklam AB, oavsett om det sker via fysiskt besök, telefonsamtal, post, e-mail, kontaktformulär på vår hemsida eller sociala medier.
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att:
– Kunna skapa en offert utifrån dina specifika behov/önskemål.
– Ha möjlighet att kontakta dig för mer information om detta behövs för att skapa en korrekt offert.
– Följa upp din offertförfrågan och ha möjlighet att svara på eventuella efterföljande frågor.
– Erbjuda dig någon/några av våra andra varor/tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig.

5.3. För dig deltar i ett event eller tävling anordnat av DekorReklam AB och/eller samarbetspartner till DekorReklam AB
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att:
– Planera, administrera och genomföra event för DekorReklam AB eller för samarbetspartner.
– Tillhandahålla information om eventet samt anpassa eventet efter deltagarnas önskemål/villkor.
– Redovisa tävlingsresultat efter avslutad tävling.
– Följa upp tävlingen med relevant information samt riktad marknadsföring via e-mail.

5.4. För dig som är en fysisk person som representerar en juridisk person.
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att:
– Fullgöra vår förpliktelse gentemot den juridiska personen som kund genom att kunna referera till kontaktperson/beställare/inköpare på exempelvis fakturaunderlag.
– Ha möjlighet att inhämta kompletterande information från rätt person ifall detta behövs för att fullfölja order/offert.
– Kunna kontakta rätt person vid avslutad order, till exempel för hämtning av färdig produkt.
– Kunna följa upp ett köp eller en offertförfrågan.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter.

DekorReklam AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.1. Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund. Däri inbegripet att utföra tjänster, skicka och fakturera varor till dig.

6.2. En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. DekorReklam AB har ett berättigat intresse av att marknadsföra sina tjänster och sina varor.

6.3. I vissa fall kan DekorReklam AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

6.4. DekorReklam AB behandlar inte dina personuppgifter genom automatiserat beslutsfattande, inbegripen profilering.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
Genomförande av köp, fakturering, utförande av tjänst och genomförande av kundservice. Fullgörande av avtal om köp, lagerhållning och leverans av varor till kund Namn, identifikationsnummer, adress, telefonnummer samt e-mailadress Under den ansvarstid som gäller för såld produkt eller tjänst
För att upprätthålla och administrera bolagets bokföring Fullgöra en rättslig förpliktelse Namn och identifikationsnummer, adress 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades
För att marknadsföra varor och tjänster samt sända eventinbjudningar Intresseavvägning Namn, adress, telefonnummer samt e-mailadress Ett år efter att du senast varit aktiv hos DekorReklam AB, till exempel genom att handla hos oss, besöka oss eller kontakta oss via e-mail, telefon eller sociala medier
För att genomföra event som DekorReklam AB anordnar Fullgörande av avtal om deltagande i event Namn, telefonnummer samt e-mailadress Till dess att aktuellt event genomförts och fakturerats.
För att genomföra tävlingar vid event såsom mässor eller utställningar Fullgörande av avtal om deltagande i tävling Namn, telefonnummer samt e-mailadress Till dess aktuell tävling är avslutad och allt tillhörande information har gått ut till alla deltagare.
För att besvara inkomna frågor och erbjuda våra tjänster då du kontaktar DekorReklam AB Intresseavvägning Namn, adress, telefonnummer samt e-postadress Till dess att inkommen fråga eller kontaktförfrågan besvarats.
Uppgifter lämnade av kunder för produktion av till exempel dekaler, tröjtryck med mera Fullgörande av avtal om köp och leverans av varor till kund Namn, Adresser, telefonnummer Sparas upp till 2 år efter färdigställande av produktion


8. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

8.1. Vi behåller dina personuppgifter så länge som det finns ett behov att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. DekorReklam AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fullfölja lagkrav (till exempel bokföringslagen) eller för att bevaka våra rättsliga intressen (till exempel om det pågår en juridisk process).

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1. Fortnox AB har som personuppgiftsbiträde tillgång till hela DekorReklam ABs kundregister.

9.2. DekorReklam AB lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part utan din vetskap och tillåtelse.

9.3. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

9.4. Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av DekorReklam AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata DekorReklam ABs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10. Ändring av integritetspolicy

DekorReklam AB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. DekorReklam AB kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

11. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.  DekorReklam AB använder Fortnox ABs lösningar för bokföring, orderhantering, fakturering, löner med mera och därför ansvarar Fortnox AB (som personuppgiftsbiträde) för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna och ser till att lagringen och tillgången till personuppgifterna sker säkert och med integritet i fokus.

12. Dina rättigheter

12.1. DekorReklam AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2. DekorReklam AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3. Du har rätt att begära:
a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
c) Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
d) Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
e) Återkallande av samtycke. Om behandling grundar sig på avgivet samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

12.4. DekorReklam AB kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

12.5. Du har rätt att begära dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.6. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

12.7. Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till order@dekorreklam.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor för denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

DekorReklam i Linköping AB
Ottargatan 8, 582 78 Linköping
order@dekorreklam.se, 013-495 94 00.

/// Sea Ekström, VD DekorReklam

[/spb_text_block] [/spb_row]